L Æ S  M E R E  O M  H V A D 

 DET FEDE LIV 

 T I L B Y D E R  A F 
ONLINE-GRUNDFORLØB 

 

 

jkfa (2).jpg

 

S E  H E R  H V A D 
D E T   F E D E   L I V 
A F H O L D E R  A F  G R U N DF O R L Ø B   
 D E R  P A S S E R  T I L 
D I G 

 

H A R  DU  D I A B E T E S ?

Læs mere om hvad vi tilbyder 

O N L I N E  F O R L Ø B E T 
SPIS DIG RASK & FRI FOR STRESS

Læs mere om hvad vi tilbyder

O N L I N E F O R L Ø B E T  
D I N  F E D E  F O R V A N D L I N G 

Læs mere om hvad vi tilbyder

O N L I N E F O R L Ø B E T  
H J Æ L P  T I L  F E R T I L I T E T 

Læs mere om hvad vi tilbyder

logo rundt.png

K O N T A K T 

Hovedkontor
Det fede liv
Randers Arena
Fyensgade 1
8900 Randers
detfedeliv@patriciahojbo.com
Marketing
detfedeliv-marketing@patriciahojbo.com

Har du spørgsmål til nye kurser & forløb?
detfedeliv-support@patriciahojbo.com

Patriciahojbo.com

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV!

-snart vil livet også blive fedt for dig!